Menu
Your Cart

Dezinfekcia na ruky KG 500ml

Dezinfekcia na ruky KG 500ml
Nie je skladom
Dezinfekcia na ruky KG 500ml
  • Dostupnosť tovaru: Nie je skladom
  • Model: 06425882
1,22€

Dezinfekcia na ruky KG 500ml

Produkt má dlhodobú účinnosť, je ekologicky nezávadný, aplikácia je jednoduchá a bezpečná, má neutrálnu vôňu a chuť. Nespôsobuje podráždenie kože alebo alergie, nemá karcinogénne ani mutagénne účinky. Používajte biocídne výrobky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku.

Vlastnosti:

- Spĺňa normy STN EN 1276, EN 1650, EN 13697

- Mikrobiologická účinnosť: Baktericídny, fungicídny, tuberkulocídny, Mykobakteriocidný, virucidné na obalené vírusy (vr. HBV, HCV, HIV), účinný proti prasitrynes a rotavírusu

- Neobsahuje alkoholy, fenoly, aldehyd, QAC, aróma či farbivá

- Nemá nepríjemné senzorické vlastnosti (vôňa, chuť)

- Neničí prirodzený, jemne kyslý film na koži, ktorý ju chráni pred prienikom baktérií a vírusov

- Je nehorľavý

- účinná látka: Peroxid vodíka 1,5 g / 100 g (EINECS: 231-765-0)

- Doba použiteľnosti: 03/2022 pri skladovaní v rozsahu 5-25 stupňov Celzia

Použitie:

Hygienická dezinfekcia je zameraná na prechodnú flóru na povrchu rukách. Jej cieľom je zničenie týchto patogénnych zárodkov a znemožnenie ich ďalšieho prenosu. Aplikujte 3 ml do dlane jednej ruky a rozotierajte v rukách po dobu 30 sek. až k zápästiu. Potom opakujte procedúru ešte raz.

Varovanie:

- H332 Škodlivý pri vdýchnutí

- P261 Zabráňte vdychovaniu pár / aerosólov

- P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch

- P304 + P340 Pri vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe umožní pohodlné dýchanie

- P312 ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM alebo lekára

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!