Kto sme

Vyhlásenie (plné znenie)

Občianska iniciatíva „NAŠE HORY“, novozaložený tatranský klub, oznamuje začiatok svojej činnosti oblasti zlepšenia podmienok pre všetkých turistov a návštevníkov Vysokých Tatier. Sme nadšenci a obdivovatelia hôr – ich krásy. Rovnako sme presvedčení, že turistické trasy a chodníky na území Vysokých Tatier majú byť otvorené pre turistov tak, ako tomu bolo ešte v nedávnej minulosti.

Súčasný návštevný poriadok slovenských veľhôr pristupuje k vysokohorskej turistike nerovnakým metrom, s čím sa nestotožňujeme a nesúhlasíme s ním. Zároveň si myslíme, že je v tejto oblasti nezrozumiteľný a nevykonateľný, pretože výklad týchto pravidiel nie je jednotný, dá sa rôzne interpretovať.

Naším hlavným a konečným cieľom je otvorenie cesty k tatranským štítom a horským priechodom, ktoré si vyžadujú bežné turistické zručnosti. Zoznam základných trás prikladáme v prílohe. Všetky nami odporúčané trasy sú na úrovni ľahkej alebo strednej obtiažnosti (podľa J. a A. Andráši: Tatranské vrcholy – Vysokohorský sprievodca). Niektoré úseky navrhujeme vybaviť spôsobom známym ako „via ferrata“, ktoré sú dnes už historicky odskúšané ako turisticky zaujímavé a bezpečné nielen v Alpách, ale aj USA, Kanade a inde vo svete. Medzi výhody tohto spôsobu patrí nielen jednoznačnosť značenia turistickej trasy pre bežného návštevníka bez rizika blúdenia v neznámom vysokohorskom prostredí, ale aj zaistenie bezpečnosti v horskom teréne. Ďalším pozitívom takto značenej turistickej cesty je aj vplyv na samotné prostredie Tatranského národného parku, nakoľko sa týmto opatrením predíde nežiadúcemu pohybu osôb v chránenej oblasti.

Občianska iniciatíva „NAŠE HORY“ je otvorená pre širokú verejnosť. Jej členom sa môže stať každý občan, ktorý sa stotožní s cieľmi nášho klubu. Za krátky čas sme získali záujem a podporu širokej verejnosti a začíname spolupracovať s organizovanými skupinami turistov, ktorí majú podobné ciele. Sme presvedčení, že táto zmena prispeje aj k zlepšeniu verejnej mienky o Vysokých Tatrách, keďže ich v súčasnosti návštevníci vnímajú ako plné zákazov.


Naše hory sú občianska iniciatíva pre zlepšenie podmienok turistov vo Vysokých Tatrách.

Jej zakladajúcimi členmi sú:


Martin Porada

Martin je vyštudovaný fyzik, ktorý sa v súčasnosti venuje manažmentu v zahraničnej spoločnosti.

Na ustanovujúcom stretnutí OI Naše hory bol zvolený za jej predsedu a v našej občianskej iniciatíve sa venuje otázkam ochrany prírody, legislatíve a spolupráci s klubmi a médiami.

Je vášnivý vysokohorský turista a lyžiar.

 


Michal Dugas

Michal je vyštudovaný informatik.

V súčasnosti sa venuje vývoju softvéru v súkromnej slovenskej spoločnosti.

V občianskej iniciatíve Naše hory sa venuje spravovaniu web-stránok a štúdiu legislatívnych noriem, ktoré súvisia s činnosťou iniciatívy.

Vo svojom voľnom čase sa venuje turistike.

 


Peter Budziňák

Peter je vyštudovaný technik. V súčasnosti pracuje ako majster výroby.

V občianskej iniciatíve Naše hory sa venuje odbornej problematike vysokohorskej turistiky, horolezectva, ochrany prírody a bezpečnosti turistov.

Má bohaté horolezecké skúsenosti, je členom JAMESu.

 

 


Viac informácii sa dočítate na našich stránkach, korešpondenciu môžete zasielať na: info@nasehorysk.sk