Trasy a štíty

Trasy a štíty
Náš nový, upravený návrh pre obnovenie turistických chodníkov a dostupnosť štítov. Každý má svoj vlastný názor na to, aká oblasť a ktoré štíty by sa mali otvoriť. Nepáči sa ti a máš lepší návrh? Prečítaj si článok a zapoj sa do diskusie.

Poznámka:

Stupne obtiažnosti sú prebraté z knihy Július a Arno Andráši – Tatranské vrcholy – Vysokohorský sprievodca, vydaný v roku 1972. Obtiažnosti sú stanovené podľa UIAA, schváleného v Londýne dňa 6.10.1968. Vysokohorské túry, okrem slovného označenia, sú oklasifikované aj rímskymi číslicami (0-, 0, 0+, I).

Vysvetlenie k obtiažnosti:

Túry bez ťažkostí (0-) – postup bez pomoci rúk (väčšina značkovaných ciest, doliny, sutinoviská, úbočia, žľaby).
Túry veľmi ľahké (0)  – pomoc rúk slúži len na udržanie rovnováhy (priechody cez sedlá, ľahšie hrebene).
Túry ľahké (0+) – pomoc rúk už slúži na ďalší postup (lezenie – väčšina vysokohorských túr na štíty).
Túry trochu ťažké (I) – pomoc rúk pri postupe je pravidlom a nutnosťou. Všetky túry označené trochu ťažké (I) vyžadujú dokonalú znalosť Vysokých Tatier a dlhoročnú prax vysokohorskej turistiky.

Všetky trasy aj štíty sú navrhované s tým zámerom, že trasy budú značené a kritické miesta istené. Zároveň bude poskytnutá praktická osveta ohľadom ochrany prírody a bezpečnosti turistov v tomto priestore.

Najvhodnejšiu výstupovú a zostupovú trasu odporúčame navrhnúť po diskusii s kompetentným subjektmi tak, aby trasy neboli v rozpore s princípmi ochrany prírody a bezpečnosti návštevníkov Vysokých Tatier.

Zoznam trás a štítov:

 1. Lomnické sedlo 2189 m
  Bývalá zelena značka – túra bez ťažkostí (0-).
 2. Lomnický štít 2634 m
  Od Lomnického sedla – túra ľahká (0+).
 3. Baranie sedlo 2389 m
  Dôležitý a veľmi často používaný vysokohorský prechod, ktorý spája Malú Studenú dolinu s Veľkou Zmrzlou dolinou a dolinou Zeleného plesa – túra ľahká (0+).
  Prechod cez sedlo cez Veľkú Zmrzlú dolinu vyžaduje znalosť chôdze po letnom snehu, túra len pre zdatných vysokohorských turistov.
 4. Baranie rohy 2526 m
  Z Baranieho sedla– túra ľahká (0+).
 5. Malý Ľadový štít 2611 m
  Zo Sedielka – túra veľmi ľahká (0).
 6. Široká veža 2466 m
  Od Priečneho sedla – túra ľahká (0+).
 7. Svišťový štít 2382 m
  Zz Veľkej Studenej doliny – túra veľmi ľahká (0).
 8. Gerlachovský štít 2655 m
  Od Sliezskeho domu tzv. Velickou próbou – túra ľahká (0+).
  Batizovskou próbou – túra ľahká (0+).
  Táto klasifikácia bola platná pokiaľ boli na problémových úsekoch reťaze.
  Poznámka: navrhnúť ferratu na štít.
 9. Končistá 2535 m
  Z Magistrály – túra veľmi ľahká (0).
 10. Vysoká 2560 m
  Zo sedla Váhy – túra ľahká (0+).
 11. Štrbský štít 2385 m
  Z Mlynickej doliny od Capieho plesa – túra ľahká (0+).
 12. Furkotský štít 2403 m
  Z Bystrého sedla – túra bez ťažkostí (0-).
 13. Jastrabia Veža- 2137 m
  Od Chaty pri Zelenom plese – túra ľahká (0+).
 14. Kolový štít- 2418 m
  Od Chaty pri Zelenom plese cez Čierne sedlo – túra veľmi ľahká (0).
 15. Huncovský štít 2353 m
  Od Skalnatého plesa – túra bez ťažkostí (0-).
 16. Kežmarský štít 2556 m
  Z Huncovskej kotlinky – túra bez ťažkostí  (0-).
 17. Malý Kežmarský štít 2513 m
  Z Kežmarského štítu – túra bez ťažkostí (0-).
 18. Možnosť prepojenia – Sedlo pod Svišťovkou – Malý Kežmarský štít – Kežmarský štít – Huncovský štít – Skalnaté pleso.
  Problémové miesta zabezpečiť reťazmi.
 19. Mengusovské sedlo 2307 m
  Obnoviť bývalú zelenú značku, na Poľskej strane je chodník značený dodnes, spojenie s Morským okom a Czarnym Stawom v Poľsku.
 20. Východný Mengusovský štít 2398 m
  Z Mengusovského sedla – túra veľmi ľahká (0).

Tento zoznam nie je konečný a môže sa dopĺňať po odbornej diskusii s kompetentnými inštitúciami a širokej turistickej verejnosti.